Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert.

Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller nationellt identitetskort är säkra, säger Folke Straube på Argus.

På NFC får man ofta se förfalskade körkort som är så välgjorda att det krävs experter för att avgöra att det rör sig om en oäkta legitimation. Och det sker allt oftare, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har antalet anmäla bedrägeribrott i Sverige tredubblats under en tioårsperiod. Inte sällan är det falska id-handlingar vid identitetsstöld som används.

– Körkortet är i grunden ett förarbevis och det gör att det finns massa krav framtagna på EU-nivå som man måste hålla sig till. Att den måste ha ett visst format, det måste finnas utrymme för alla de behörigheterna och det gör att det inte finns plats att göra det så säkert som det borde vara, säger Helene Andersson, gruppchef för dokumentanalysgruppen på NFC, till Sveriges Radio P4 Malmöhus.

Ett annat problem är körkortets 10 år långa giltighetstid. Det gör att säkerheten alltid är föråldrad.

About Author

Related posts

Kostnadsfri vitbok om bakgrundskontroll vid rekrytering

Argus har sammanställt en komplett guide till bakgrundskontroll vid anställning. Den ger dig tips om vad du bör kontrollera och varför. Självklart är den kostnadsfri. Vår vitbok bygger på våra analytikers erfarenhet och våra kunders önskemål om information inför en rekrytering. Och den bygger inte minst på alla de...

Read More

Leave a Reply