Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert.

Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller nationellt identitetskort är säkra, säger Folke Straube på Argus.

På NFC får man ofta se förfalskade körkort som är så välgjorda att det krävs experter för att avgöra att det rör sig om en oäkta legitimation. Och det sker allt oftare, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har antalet anmäla bedrägeribrott i Sverige tredubblats under en tioårsperiod. Inte sällan är det falska id-handlingar vid identitetsstöld som används.

– Körkortet är i grunden ett förarbevis och det gör att det finns massa krav framtagna på EU-nivå som man måste hålla sig till. Att den måste ha ett visst format, det måste finnas utrymme för alla de behörigheterna och det gör att det inte finns plats att göra det så säkert som det borde vara, säger Helene Andersson, gruppchef för dokumentanalysgruppen på NFC, till Sveriges Radio P4 Malmöhus.

Ett annat problem är körkortets 10 år långa giltighetstid. Det gör att säkerheten alltid är föråldrad.

About Author

Related posts

Falska utbildningar

Ett allt vanligare problem vid anställningar är falska utbildningar. En ny aktör är International Business Management Institute, IBMI, där du kan köpa en en kort online-kurs på 1-3 timmar och sedan få ett imponerande kursintyg. Det krävs inte ens att du går online för att se kursen. Anmälan och...

Läs mer

Utbildning i bakgrundskontroll

2023-02-13 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem tiddag den 14 mars i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Leave a Reply