Diskretion

Alltid diskreta

Argus Analytics iakttar full diskretion om alla uppdragsgivarens angelägenheter. Information från bakgrundskontroller lämnas endast till uppdragsgivaren. Det gäller även när vi tar kreditupplysning på personen som ett led i arbetet. Då får personen en kopia-för-kännedom av kreditupplysningen med Argus Analytics som beställare. Uppdragsgivaren är fortsatt anonym.

Argus Analytics kommer aldrig att offentligt berätta vilka företag som anlitar Argus Analytics för bakgrundskontroller.