Anställning

En bakgrundkontroll hjälper dig att inte anställa fel person. Ett CV är ett dokument som skall sälja en person. Självklart ger det en anpassad bild.

Läs mer

Affärspartner

En bakgrundkontroll av nya eller gamla affärspartner skyddar ditt företag från dyra misstag. Har tidigare samarbete lett till konflikter?

Läs mer

Hyresgäster

En bakgrundskontroll av hyresgäster hjälper dig att inte hyra ut till fel person. Kanske till någon med skulder eller en historia med klagomål.

Läs mer

Bostadsrätter

En bakgrundskontroll innan en ny medlem i bostadsrättsföreningen godkänns kan rädda lugnet och ekonomin i föreningen.

Läs mer

70%
%

SVENSKA FÖRETAG SOM ARBETAR MED BAKGRUNDSKONTROLL

60%
%

FÖRETAG SOM HITTAT OSANNINGAR I CV OCH PERSONLIGA BREV

700000
KR

KAN EN FELREKRYTERING KOSTA ENLIGT REKRYTERINGSFÖRETAGET POOLIA

Vet du tillräckligt?
Bakgrundskontroll blir allt viktigare vid rekryteringar, företagssamarbete och uthyrningar. Vet ni vem det är ni anställer och ger access till era företagsuppgifter? Vet ni vilka som står bakom företaget ni tänker teckna avtal med? Vet ni om den nya hyresgästen är seriös? Vet ni vem som sitter i bostadsrättsförenings styrelse och hanterar ekonomin?

Bakgrundskontroll vid nyanställning
CV och personligt brev är personens marknadsföring av sig själv. Positiva sidor framhävs och negativa tonas ned. Ofta innehåller det också osanningar. Det är inte alls säkert att personen har de erfarenheter och utbildningar som hävdas.
Därför väljer många företag att alltid göra en bakgrundskontroll av de personer som skall anställas. Syftet är att kontrollera alla uppgifter och se personen från en annan synvinkel än imagen från en intervju. Bakgrundskontrollen kan t ex hitta avvikelser som innebär att personens inriktning är en annan än den profil som företaget söker.

Professionell hjälp med bakgrundsanalys
Att använda en extern hjälp med bakgrundskontroll är ett sätt att säkra upp processen. Argus analytiker har stor erfarenhet och tillgång till hundratals informationskällor.

null
Vår kunskap bygger på erfarenhet
null
Ett dedikerat team av analytiker

Bakgrundsanalys i fyra steg

Välj mellan BAS och PLUS. Baserat på resultatet avgör du sedan om någon punkt behöver fördjupas.

En BAS bakgrundskontroll (också kallad ”screening”) ger dig alla övergripande fakta om personen. Allt från personuppgifter och familj till ekonomi, betalningsanmärkningar, boende, eventuella fällande domar i rättsprocesser, fordon och internet.

Bakgrundskontrollen är diskret, vilket innebär att personen inte informeras.

BAS bakgrundskontroll används oftast i ett tidigt skede när man fortfarande har många tänkbara kandidater.

En PLUS bakgrundskontroll går djupare och ger dig både övergripande fakta och detaljerad information om personen. Allt från personuppgifter och familj till full kreditkontroll, betalningsanmärkningar, boende, eventuella fällande domar i rättsprocesser, fordon och internet.

PLUS bakgrundskontroll används oftast som sista steg när man hittat den person som man avser anställa.

I samband med en PLUS bakgrundkontroll får personen kopia-för-kännedom för kreditkontroll-delen, men inte om övriga delar av analysen.

Rapporten definierar uppdraget och ger alla fakta om personen. Dessa kan t ex vara ekonomi, kopior på rättegångsprotokoll, betalningsanmärkningar, fritidsintresse, tidigare anställningar, bilder, kartor, tabeller, värderingar och fordon.

Rapporten avslutas med en rekommendation av Argus analytiker. Om frågetecken hittas i bakgrundanalysen görs en bedömning om dessa bör undersökas närmare.

Uppdragsgivaren kan då ta ställning till om man önskar gå vidare till en fördjupad bakgrundskontroll.

En fördjupad bakgrundskontroll baseras på frågetecken som uppkommit i BAS eller PLUS bakgrundsanalyser. Det kan också vara andra punkter som är kritiska för uppdragsgivaren och därmed behöver analyseras närmare.

Ring eller maila för att få mer information

Nyheter från vår blogg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Aktuell information och tips om bakgrundsanalyser

Leave a Reply