Kan Flashback ge bakgrundsinformation?

Flashback är ett kontroversiellt internetforum där vem som helst får skriva vad som helst. Allt från droger till kändisar diskuteras och Flashback tar inte bort inlägg förutom vid brott mot sina regler eller netikett. Servern ligger utomlands och därmed gäller inte svensk lag. Var tredje svensk har någon gång besökt Flashback, oftast för att få fram ett namn (som etablerade media inte vill skriva ut) på senaste kändisen som gjort bort sig.

Vad finns på flashback?

Det finns mycket information som är intressant för den som gör en bakgrundsanalys. Till exempel uppsägningar, avgångsvederlag, personens moral och etik, affärer som gått fel, rykten om kriminell koppling, politiska värderingar, extremism …

Flashback är platsen för sådan information som etablerade media inte kan eller vill ta upp. Det kan vara enkla saker som ”varför blev han uppsagd”, ”varför fick han avgångsvederlag”, ”småfifflade han på jobbet”. Det kan också vara tunga saker som är kriminella men som inte gick att bevisa.

Men man måste ta information på Flashback med en stor nypa salt. För många är Flashback ett verktyg som används för att sprida illasinnade rykten, skada en konkurrent, hämnas på verkliga och inbillade oförrätter. Att skriva rena osanningar, partsinlagor och förvrängda fakta är enkelt eftersom Flashback inte kontrollerar fakta.

På samma sätt som att alla förskönar sin profil på Facebook, används Flashback ofta för att sänka personer.

Det är dessutom vanligt att det sedan dras igång små kampanjer för att förstärka inlägg. Påhittade fejkkonto ger sig in i debatten, bekräftar fakta, kompletterar med ny påhittad information, förstärker den negativa bilden och inte minst ger andra besökare bilden av att många känner till detta och att allt är sant.

Därför måste man alltid dubbelkontrollera och ifrågasätta all information på Flashback. Finns det en trovärdig källa? Är den som skrivit anonym? Går det att få fram vem som ligger bakom. Vad är syftet med inlägget på Flashback? Hittar du felaktiga fakta bör du utgå från att det mesta är överdrivet, en partsinlaga och osant.

Men vad skall man göra om man drabbas av en flashback-kampanj?

Tig ihjäl den! Om du bemöter kommer debatten igång och motparten får en anledning att skriva ännu mer. Dessutom blir angreppen då ofta ännu mer smutsiga. Du kan aldrig vinna över en anonym person utan hämningar.

Enda chansen att klara en sådan debatt, är om du har fler fejkkonto som går in och stödjer din syn på saker och ting. ”Vinna” är det dock aldrig tal om.

About Author

Related posts

Falska utbildningar

Ett allt vanligare problem vid anställningar är falska utbildningar. En ny aktör är International Business Management Institute, IBMI, där du kan köpa en en kort online-kurs på 1-3 timmar och sedan få ett imponerande kursintyg. Det krävs inte ens att du går online för att se kursen. Anmälan och...

Läs mer

Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert. Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller...

Läs mer

Utbildning i bakgrundskontroll

2023-02-13 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem tiddag den 14 mars i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Leave a Reply