Skall man alltid tacka nej till kandidater som ljuger?

Svaret låter enkelt, men är det så i verkligheten? Generellt kan man naturligtvis inte lita på en person som ljuger. Har personen ljugit en gång, så lär det hända igen. Alltså är svaret att man skall tacka nej.

Men så enkelt är det inte i praktiken.

Istället måste man bedöma hur allvarlig lögnen är och hur detta påverkar företaget. Handlar det om utbildningar som personen inte har (ganska vanligt), så kan det vara allvarligt. Men det kan också vara så att personen ändå har just den väldigt specifika kompetens som företaget söker. Då får man göra en bedömning. Är det däremot en utbildning som krävs för att utföra arbetet, t ex sköterska, är svaret enklare. Då går det inte att överse lögnen.

Är det en enklare lögn som att personen överdrivit sin nuvarande inkomst för att få ett bättre bud (mycket vanligt), då är det lättare att överse med lögnen.

Slutsatsen är att bakgrundskontrollen måste följas av en analys. I de flesta andra fall kan Argus med vår erfarenhet och kunskap tillsammans med kunden hitta vägar för att minimera framtida risker för företaget eller organisationen, utan att man behöver tacka nej till kandidaten.

Det finns flera olika anledningar till varför man inte vill tacka nej till en kandidat som förskönar eller till och med ljuger om sin examen. Kandidaten kan ha väldigt specifika kompetenser i övrigt eller just denna befattning så finns det varken förtroende eller formella risker.

About Author

Related posts

Nu måste också verkstäder göra bakgrundskontroll

En ny EU-lag innebär att bilverkstäder måste bli certifierade för att hantera säkerhetsrelaterade reparationer. Kraven ställs både på verkstaden och på bilreparatören personligen som inte får ha några registrerade brott i polisens belastningsregister. Dessutom krävs dokumenterad yrkesutbildning eller minst två års relevant yrkeserfarenhet. Certifieringen måste förnyas vart femte år.

Läs mer

När chefen inte bryr sig

En bra bakgrundskontroll hjälper inte om den beslutande chefen struntar i resultatet. Självklart … Men definitivt ovanligt när det handlar om att anställa Säkerhetsdirektör för en av Sveriges största arbetsgivare, Region Stockholm med 46 000 anställda. Ett uppdrag som är säkerhetsklassat och en viktig del i Sveriges civilförsvar. Regionens...

Läs mer

Utbildningsministern bekräftar att utdrag ur belastningsregister inte räcker

Utbildningsministern bekräftar att belastningsregisterutdrag inte räcker. Lotta Edholm berättar att när lagstiftningen trädde i kraft var det för stoppa sexualbrottslingar från arbete i skolan. Därför säger belastningsregistret ingenting om narkotikabrott, misshandel, kopplingar till våldsbejakande extremism och brottslighet kopplad till hedersproblematik. Nu vill Lotta Edholm lägga till dessa brott på...

Läs mer

Leave a Reply