Falska examensbevis

Det har blivit allt vanligare att personer försöker fuska sig till jobb genom att skicka in falska utbildningsdokument. En anledning är att det numera är lätt att köpa förfalskningarna via webbplatser och sociala medier.

– Det här förekommer över hela världen och är inget unikt för Sverige. Med sociala medier och internet får förfalskare lättare att marknadsföra sig. De får ett forum, en plattform och kan nå väldigt många kunder, säger Folke Straube på Argus Analytics.

Det är tre typer av förfalskningar:

  • Det finns företag som säljer förfalskningar av examensbevis från riktiga universitet, både svenska och utländska.
  • Sedan förekommer det också att privatpersoner gör egna förfalskningar av gymnasiebetyg eller andra examensbevis.
  • Dessutom finns det företag som säljer examensbevis utan att erbjuda någon utbildning. Ibland måste köparen skicka in någon enklare uppgift eller uppsats, men oftast skickas examensbeviset utan motprestation.

– Det är viktigt att begära in utbildningsbevisen, helst i original. Åtminstone från dem som går vidare i rekryteringsprocessen.

Om någon säger sig ha en viss utbildning men inte har det kan det få svåra konsekvenser för företaget. Att använda sig av falska utbildningsdokument är kriminellt och kallas för ’åberopande av falsk urkund’. Det är inte heller moraliskt okej att lura sig till en anställning.

I Sverige finns inget skydd för begreppen universitet och högskola. I dag får vem som helst kalla sin verksamhet för t ex universitet, vilket är förklaringen till att det finns bluffuniversitet även i Sverige.

About Author

Related posts

Falska utbildningar

Ett allt vanligare problem vid anställningar är falska utbildningar. En ny aktör är International Business Management Institute, IBMI, där du kan köpa en en kort online-kurs på 1-3 timmar och sedan få ett imponerande kursintyg. Det krävs inte ens att du går online för att se kursen. Anmälan och...

Läs mer

Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert. Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller...

Läs mer

Utbildning i bakgrundskontroll

2023-02-13 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem tiddag den 14 mars i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Leave a Reply