Archive for Category: Uncategorized

Svenska Kyrkan missar bakgrundskontroll

Eftersom Svenska Kyrkan strikt rangordnar sökande efter betyg från Musikhögskolan, förfalskade en organist sitt betyg så att han fick ’väl godkänd’ i alla ämne. När han ändå var igång så kompletterade han sitt CV med studier för kända musikprofessorer utomlands, grammofoninspelningar, radioframträdande, solistspelningar och olika vikariat.Mannen tog dock i...

Read More