Bakgrundskontroll för affärssamarbete

Ett affärssamarbete mellan företag är en långsiktig affär. Normalt skrivs avtal på tre eller fem år. Det är svårt att komma ur om det skulle bli fel. Därför är en bakgrundsanalys av motparten alltid viktig.
En bra analys svarar på många frågor som t ex om företaget har några rättprocesser och hur deras ekonomi ser ut. Finns det skatteskulder? Hur har företaget hanterat tidigare samarbete? Har de slutat bra eller i osämja?
Analysera vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för just ditt affärsbeslut. Nyckelpersoner som styrelse och VD bör kontrolleras.
Analysera den ekonomiska risken med ditt affärsbeslut; Förekommer tidigare konkurser eller näringsförbud? Hur säkerställs t ex eventuell tilläggsköpeskilling?
Analysera noga vad som är viktigt för ditt företag. Vad måste absolut fungera och vad händer om det inte gör det?
För offentlig verksamhet är det av särskild vikt att i samband med upphandlingar att säkerställa att motparten inte gjort sig skyldig till viss typ av brottslighet eller har skatteskulder. En sådan kontroll krävs i lagen om offentlig upphandling.

About Author

Related posts

Falska utbildningar

Ett allt vanligare problem vid anställningar är falska utbildningar. En ny aktör är International Business Management Institute, IBMI, där du kan köpa en en kort online-kurs på 1-3 timmar och sedan få ett imponerande kursintyg. Det krävs inte ens att du går online för att se kursen. Anmälan och...

Läs mer

Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert. Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller...

Läs mer

Utbildning i bakgrundskontroll

2023-02-13 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem tiddag den 14 mars i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Leave a Reply