Bakgrundskontroll för affärssamarbete

Ett affärssamarbete mellan företag är en långsiktig affär. Normalt skrivs avtal på tre eller fem år. Det är svårt att komma ur om det skulle bli fel. Därför är en bakgrundsanalys av motparten alltid viktig.
En bra analys svarar på många frågor som t ex om företaget har några rättprocesser och hur deras ekonomi ser ut. Finns det skatteskulder? Hur har företaget hanterat tidigare samarbete? Har de slutat bra eller i osämja?
Analysera vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för just ditt affärsbeslut. Nyckelpersoner som styrelse och VD bör kontrolleras.
Analysera den ekonomiska risken med ditt affärsbeslut; Förekommer tidigare konkurser eller näringsförbud? Hur säkerställs t ex eventuell tilläggsköpeskilling?
Analysera noga vad som är viktigt för ditt företag. Vad måste absolut fungera och vad händer om det inte gör det?
För offentlig verksamhet är det av särskild vikt att i samband med upphandlingar att säkerställa att motparten inte gjort sig skyldig till viss typ av brottslighet eller har skatteskulder. En sådan kontroll krävs i lagen om offentlig upphandling.

About Author

Related posts

Nu måste också verkstäder göra bakgrundskontroll

En ny EU-lag innebär att bilverkstäder måste bli certifierade för att hantera säkerhetsrelaterade reparationer. Kraven ställs både på verkstaden och på bilreparatören personligen som inte får ha några registrerade brott i polisens belastningsregister. Dessutom krävs dokumenterad yrkesutbildning eller minst två års relevant yrkeserfarenhet. Certifieringen måste förnyas vart femte år.

Läs mer

När chefen inte bryr sig

En bra bakgrundskontroll hjälper inte om den beslutande chefen struntar i resultatet. Självklart … Men definitivt ovanligt när det handlar om att anställa Säkerhetsdirektör för en av Sveriges största arbetsgivare, Region Stockholm med 46 000 anställda. Ett uppdrag som är säkerhetsklassat och en viktig del i Sveriges civilförsvar. Regionens...

Läs mer

Utbildningsministern bekräftar att utdrag ur belastningsregister inte räcker

Utbildningsministern bekräftar att belastningsregisterutdrag inte räcker. Lotta Edholm berättar att när lagstiftningen trädde i kraft var det för stoppa sexualbrottslingar från arbete i skolan. Därför säger belastningsregistret ingenting om narkotikabrott, misshandel, kopplingar till våldsbejakande extremism och brottslighet kopplad till hedersproblematik. Nu vill Lotta Edholm lägga till dessa brott på...

Läs mer

Leave a Reply