Allt vanligare att drogtesta vid anställning

Allt vanligare att drogtesta vid anställning

I USA ingår drogtester vid nyanställningar i bakgrundskontrollen. Nu blir det också allt vanligare i Sverige.

– Vi ser speciellt en ökning av kokain och amfetamin, säger Anders Helander, sjukhuskemist vid Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm.

Karolinska får in tusentals urin- och salivprover varje vecka.

Omkring fem procent av alla prover är positiva för narkotikaklassade substanser, konstaterar Karolinska universitetslaboratoriet.

Det arbetsgivarna framför allt vill testa för är alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, opiater, och bensodiazepiner.

Tidigare var det främst inom transport- och byggsektorn som arbetsgivare ville testa, men nu finns efterfrågan i alla branscher.

Under perioden 2013 till 2022 har efterfrågan på drogtester fyrdubblats.

About Author

Related posts

Leave a Reply