ABF anställer grovt kriminella på fritidsgårdar

ABF anställer grovt kriminella på fritidsgårdar

En ny skandal med bristande bakgrundskontroll ledde till att personer med allvarliga brottsmålsdomar har anställts på fritidsgårdar hos ABF Botkyrka/Salem.

Grovt dömda kriminella har anställts och tillåtits arbeta med barn på fritidsgårdarna. Även andra personer med koppling till kriminella verksamheter har tillåtits vistas i verksamheten. Narkotika har hanterats på fritidsgårdarna och skyddats av personer som bär skottsäkra västar. Flera allvarliga våldsdåd har förekommit.

Sju fritidsgårdar- och klubbar i ABF:s regi fick stänga med omedelbar verkan i februari. 250 barn drabbades av nedstängningen.

About Author

Related posts

Falska utbildningar

Ett allt vanligare problem vid anställningar är falska utbildningar. En ny aktör är International Business Management Institute, IBMI, där du kan köpa en en kort online-kurs på 1-3 timmar och sedan få ett imponerande kursintyg. Det krävs inte ens att du går online för att se kursen. Anmälan och...

Läs mer

Lita inte på körkort vid ID-kontoll

Det svenska körkortet borde inte klassas som en säker id-handling. Det anser experter inom området. NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL) menar att körkortet saknar viktiga detaljer som gör det säkert. Därföre rekommenderar Argus att arbetsgivare inte kontrollerar arbetssökandes identitet genom körkort. Endast svenskt pass eller...

Läs mer

Utbildning i bakgrundskontroll

2023-02-13 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem tiddag den 14 mars i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Leave a Reply