Retur och ångerrätt

Argus Analytics säljer tjänster till företag och organisationer. Inte till privatpersoner. Därmed gäller inte den ångerrätten som regleras i distansavtalslagen, vilket är en lag som endast är tillämplig när en konsument (dvs en privatperson) och ett företag har ingått avtal med varandra utanför en affärslokal, distansavtalslagen 1 kap 1§. 

Dock är Argus Analytics måna om att alla kunder skall vara nöjda. Om inte ber vi dig därför kontakta oss på telefon 010-2146640 eller epost info@argus-analytics.se