Jämförelse mellan olika analyser

Olika bakgrundsanalyser

Argus bakgrundskontroll (s.k. ”screening”) är anpassade till uppdragsgivarens behov. Det är självklart du behöver veta helt olika saker om du skall anställa, hyra ut, ta in en ny medlem i bostadsrättsföreningen eller teckna ett affärsavtal.

Bakgrundskontrollerna är diskreta, vilket innebär att den kontrollerade personen inte blir informerad om att en kontroll sker. Det är bara om en fullständigt kreditupplysning skall ske, som personen blir informerad.

Du kan komplettera din bakgrundskontroll med extra analyser beroende på vad som ä viktigt att veta för just dig. Argus kan t ex göra fördjupningar som att verifiera anställningar och utbildningar, ge detaljerad fastighetsinformation, ägda domäner …

Argus analytiker hittar det dolda

Den som är intresserad av att hyra en lägenhet eller lokal presenterar sig naturligtvis på bästa möjliga sätt. Men det finns ibland en mörkare baksida. Därför är en bakgrundskontroll viktig. Så att du vet om det kan bli bråk i framtiden, om hyran kan betalas, hur många i familjen som flyttar in, hur många hundar familjen har ...

Kontakta oss för mer information eller för att beställa en bakgrundskontroll