Bakgrundskontroll för ny medlem i bostadsrättsförening

Fel bostadsrättsmedlem kan kosta fastigheten

En bostadsrättsförening är känslig för oseriösa medlemmar. Inte nog med att de kan förstöra gemenskapen och ställa till med bråk, de har också ett stort inflytande över hela fastigheten. Inte bara sin egen lägenhet. Med maximal otur så har de störande personerna plötsligt tagit över styrelsen och styr föreningen. Övriga bostadsrättsägare har plötsligt lämna ekonomi och beslut i händerna på någon med en annan agenda.

”Bostadsrättsföreningar är utsatta för risker i och med att alla äger fastigheten tillsammans och majoriteten bestämmer”

Klicka här för att läsa mer om hur en förening kan neka medlemskap.

Därför är det viktigt att göra en bakgrundskontroll av den eventuell ny medlem innan ni godkänner medlemskap.

Komplett bakgrundskontroll

Familj och mantalsskrivning

 • Fastställa identitet och bekräfta personens uppgifter
 • Var är personen är mantalsskriven, civilstånd, familj
 • Vilka fler personer är mantalsskrivna på adressen

Personlig ekonomi

 • Personlig ekonomi fem år tillbaka med taxerad inkomst, underskott/ överskott av kapital, betalningsanmärkningar och skulder, ärende hos Kronofogden, samt eventuella konkurser

Brott och straff

 • Vilka brott har personen blivit dömd för i svensk domstol

Arbete och Bolag

 • Var har personen varit anställd
 • Bolag där personen är eller har varit engagerad

Fordon

 • Vilka fordon äger personen

Fastigheter

 • Vilka fastigheter äger personen

Examen och utbildning

 • Examen på svenska lärosäte
 • Bedömning av vad utländsk examen motsvarar i Sverige

Sociala media och Forum

 • Linkedin-profil
 • Facebook-profil
 • Instagram-profil
 • Flashback-profil
 • Närvaro på internet

FÖRDJUPAD bakgrundskontroll

I en fördjupad bakgrundskontroll av kandidaten kan Argus gräva djupare i polisutredningar som inte lett till fällande dom.
Argus kan kontakta tidigare arbetsgivare, ta fram detaljerad information från domstolar och kronofogde …
I vissa fall kan även familjemedlemmar kontrolleras.

Argus analytiker hittar det dolda

En köpare av en bostadsrätt presenterar sig på bästa möjliga sätt för föreningen. Även om presentationen inte är direkt osann, så är den alltid ett urval av meriter som kandidaten vill visa upp. Det finns naturligtvis också annan information om utelämnats. I och med att den nya medlemmen i bostadsrättföreningen får ett inflytande på årsstämman, har majoritetsförhållandena ändras. Något av det sista föreningen önskar är en ny kassör med tvivelaktig ekonomi och moral.

Kontakta oss för mer information eller för att beställa en bakgrundskontroll