Bakgrundskontroll för affärspartner

FEL AFFÄRSPARTNER KAN RUINERA DIG

Ett samarbetsavtal mellan företag skrivs normalt på tre år med automatisk förnyelse. Det är en lång tid om samarbetet inte fungerar. Det kan bl a handla om personkemi, konflikter, attityder, val av strategi, ekonomi, tredje part som påverkar samarbetet, ändrad omvärld, felkalkylering …

”I en del avtal är du bunden och kan inte komma ut, i andra avtal kan motparten avsluta när de vill.”

Allt kan hända under resans gång men det underlättar om man känner till affärspartnerns bakgrund och hur denne agerat tidigare i andra samarbeten. Det är inte roligt om man byggt upp en marknadsposition för en produkt som affärspartnern själv börjar sälja när avtalet går ut.

Självklart skall en jurist titta på samarbetsavtalet, men en sådan juridisk granskning är ganska standardiserad och säger ingenting om affärspartnerns bakgrund och hur de eventuellt kan agera.

Kontroll av person och företag

På företagets nyckelpersoner görs en bakgrundsanalys (s.k. screening) som ger basfakta. Denna undersökning är konfidentiell och personerna får inte veta att de kontrolleras.

På själva företaget kan bl a ägarbild, styrelse, huvudman, ekonomi, rättstvister och betalningsanmärkningar undersökas. Tidigare agerande i samarbeten eftersöks.

Komplett bakgrundskontroll

Argus diskreta bakgrundskontroller anpassas efter behovet. En analys för affärspartner är skräddarsydd för ändamålet.

Personuppgifter

 • Fastställa identitet och bekräfta att personens uppgifter
 • Var är personen är mantalsskriven, civilstånd, familj
 • Vilka är mantalsskrivna på adressen

Personlig ekonomi logga - Bakgrundskontroller

Personlig ekonomi

Personlig ekonomi fem år tillbaka med taxerad inkomst, underskott/ överskott av kapital, betalningsanmärkningar och skulder, ärende hos Kronofogden, samt eventuella konkurser

Brott och straff symbol - Bakgrundskontroller

Brott och straff

Har personen blivit dömd för i svensk domstol?

Arbete och Bolag

 • Yrkesbakgrund
 • Bolag där personen är engagerad

Fordon

 • Vilka fordon äger personen

Fastigheter blå symbol - Bakgrundskontroller

Boende

Personens fastighet/boende

Sociala media och forum logga - Bakgrundskontroller

Internet och sociala media

 • Facebook-profil
 • Instagram-profil
 • Flashback-profil
 • Linkedin-profil
 • Internet

Företaget

 • Linkedin-profil
 • Facebook-profil
 • Instagram-profil
 • Flashback-profil
 • Internet

Fördjupad bakgrundskontroll

I en fördjupad bakgrundskontroll av affärskontakten kan Argus t ex gräva djupare i sådant som är särskilt viktigt för uppdragsgivaren. Det kan t ex vara polisutredningar som inte lett till fällande dom, skulder … Argus kan kontakta andra företag och i vissa fall kan kontrollera familjemedlemmar.

Argus analytiker hittar det dolda

Inför ett affärssamarbete presenterar sig båda parter på bästa möjliga sätt. Man försöker få den andra parten att se fördelar av samarbete. Och inte se risker. Även om införsäljningen inte är direkt osann, så är den alltid ett urval av fördelar som parten vill visa upp för just detta samarbete. Det finns naturligtvis också annan information som utelämnats. Dessutom finns det bedragare som redan från början har för avsikt att utnyttja dig.

 • AffärskontaktKontroll av affärspartners personuppgifter, boende, ekonomi, rättsprocesser, internet
 • FöretagetKontroll av företagets ägarbild, styrelse, ekonomi, rättstvister och tidigare agerande.
 • RapportDetaljerad skriftlig rapport med rekommendation om eventuell fördjupad analys
 • Fördjupad kontrollFördjupad målinriktad bakgrundsanalys av uppkomna oklarheter.

På företagets nyckelpersoner görs en BAS bakgrundskontroll (s.k. screening) som ger alla basfakta. Denna undersökning är konfidentiell och personerna får inte veta att de kontrolleras.

På själva företaget undersöks bl a ägarbild, styrelse, huvudman, ekonomi, rättstvister och betalningsanmärkningar. Tidigare agerande i samarbeten eftersöks.

Rapporten ger alla fakta om affärspartner och företag. Dessa kan t ex vara ekonomi, kopior på rättegångsprotokoll, betalningsanmärkningar, tidigare anställningar, bilder, kartor, tabeller, värderingar och fordon. Rapporten avslutas med en rekommendation av Argus analytiker. Om frågetecken hittas i bakgrundskontrollen görs en bedömning om dessa bör undersökas närmare. Uppdragsgivaren kan då ta ställning till om man önskar gå vidare till en fördjupad bakgrundskontroll.

En fördjupad bakgrundskontroll baseras på frågetecken som hittats. Varje företag har sina viktiga punkter och därför avgör uppdragsgivaren vad som skall analyseras närmare.

Kontakta oss för mer information eller för att beställa en bakgrundskontroll