Några exempel på bakgrundskontroller

Här finner du fem exempel på olika bakgrundskontroller som Argus Analytics gjort hösten 2021. Fyra är diskreta standard bakgrundskontroller vilket innebär att personen inte vet att han blivit kontrollerad. En är utökad bakgrundskontroll där personen fått kopia-för-kännedom av själva kreditupplysningsdelen. Övriga delar har han ingen information om.

1. Denna bakgrundsanalys hittade ingenting oklart

Detta är en “bra” bakgrundsanalys. Den hittade inga oklarheter eller problem. Företaget kan lugnt gå vidare och anställa personen.

Det är en diskret bakgrundskontroll, vilket betyder att och personen får ingen information om att bakgrundskontroll gjorts.

Klicka här för att se bakgrundskontrollen.

2. Denna analys hittade stora skulder och konkurser

En IT-konsult med fina meriter och stor erfarenhet. Men kontrollen visade på en historia av konkurser och skulder.

Det är en diskret bakgrundskontroll, vilket betyder att och personen får ingen information om att bakgrundskontroll gjorts.

Klicka här för att se bakgrundskontrollen.

3. Denna analys hittade dom på sexuellt utnyttjande av minderårig

En välmeriterad internationell säljare. Men kontrollen avslöjar att han är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig.

Detta är en BAS bakgrundskontroll, vilket betyder att den är “diskret” och personen får ingen information om att bakgrundskontroll gjorts.

Klicka här för att se bakgrundskontrollen.

4. Denna analys visade att körkort saknas

En duktig tekniker, men har saknat körkort sedan 2009. Dvs han kan inte köra till arbetsplatsen eller i tjänsten.

Det är en diskret bakgrundskontroll, vilket betyder att och personen får ingen information om att bakgrundskontroll gjorts.

Klicka här för att se bakgrundskontrollen.

5. Denna analys hittade inga problem

Analys av en kandidat till ett VD-arbete i en medelstor industrikoncern. Inga problem hittades och företaget kan anställa.

Det är en diskret bakgrundskontroll, vilket betyder att och personen får ingen information om att bakgrundskontroll gjorts. Men den har kompletterats med en full kreditupplysning, vilket innebär att personen får en kopia-för-kännedom på den delen. Däremot är övriga delar av bakgrundskontrollen “diskret”.

Klicka här för att se bakgrundskontrollen.

BAS och PLUS bakgrundskontroller

Familj och mantalsskrivning

 • Fastställa identitet och bekräfta att personens uppgifter
 • Var är personen är mantalsskriven, civilstånd, familj
 • Vilka är mantalsskrivna på adressen

Personlig ekonomi

 • Personlig ekonomi fem år tillbaka med taxerad inkomst, underskott/ överskott av kapital, betalningsanmärkningar och skulder, ärende hos Kronofogden, samt eventuella konkurser

Brott och straff

 • Vilka brott har personen blivit dömd för i domstol

Arbete och Bolag

 • Var har personen varit anställd
 • Bolag där personen är eller har varit engagerad

Fordon

 • Vilka fordon äger personen

Fastigheter

 • Vilka fastigheter äger personen

Examen och utbildning

 • Examen på svenska lärosäte
 • Bedömning av vad utländsk examen motsvarar i Sverige

Sociala media och Forum

 • Facebook-profil
 • Instagram-profil
 • Flashback-profil
 • Linkedin-profil
 • Närvaro på forum

FÖRDJUPAD bakgrundskontroll

I en fördjupad bakgrundskontroll av kandidaten kan Argus t ex gräva djupare i polisutredningar som inte lett till fällande dom, kontakta tidigare arbetsgivare och andra punkter som är viktiga för uppdragsgivaren.
I vissa fall kan även familjemedlemmar kontrolleras.

Rekryteringspaket med flera bakgrundskontroller

Argus erbjuder också ett paket av fem BAS bakgrundskontroller för ’screening’ av kandidater som gått vidare till rekryteringens slutomgång, och en PLUS bakgrundskontroll för djupare analys av den kandidat företaget avser anställa.

Klicka här för att läsa mer om rekryteringspaket.

Argus analytiker hittar det dolda

Ett personligt brev och ett CV är ett dokument där kandidaten försöker sälja in sig själv för en anställning. Även om den inte är direkt osann, så är den alltid ett urval av meriter som kandidaten vill visa upp för just denna rekrytering. Det finns naturligtvis också annan information som kandidaten utelämnat.

Kontakta oss för mer information eller för att beställa en bakgrundskontroll

Fel: Kontaktformulär hittades inte.